český Deutsch English Español Francais Polskie Português slovenský
Ochranný svařovací sprej iBiotec AS 1200 s nitridem bóru chrání proti rozstřiku ze svarového kovu
Last update: 2023/05/05 10:39

OCHRANNÝ SVAŘOVACÍ SPREJ NA BÁZI NITRIDU BORU (Hex) NB

PŘÍPRAVEK PROTI PŘILNAVOSTI – ROZSTŘIKU, UVOLŇOVÁNÍ FOREM, TEPELNÁ OCHRANA

 

 

OBLASTI POUŽITÍ

Proti rozstřiku při svařování. Separační. Mazací.

Nepřilnavý při svařování, dlouhotrvající. Uvolňování forem při vysokých teplotách. Vstřikování plastů. Formy na lisované a foukané sklo. Kování. Vytlačování hliníku za tepla. Kompletace za tepla. Ocelové ingoty v ocelářském průmyslu.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej několikrát protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti 10–15 cm od ošetřovaných částí. Vyčistěte sprej stříkáním vzhůru nohama po dobu 3 sekund. Sprej uchovávejte mimo dosah rozstřiků roztaveného kovu. Nestříkejte na horký nebo žhavý povrch.

Ochranný sprej AS 1200 NB zaschne na podkladu přibližně po 20 minutách po aplikaci a s daným předmětem je možné pracovat již po 40 minutách.

Ideální je ošetřit trysky na konci dne, aby byly ráno připraveny k použití. 

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

 lakovaný, hladký

-

Barva

NF M 07.003

ASTM D 156

bílá

-

Zápach

Čichový vjem

výrazný, charakteristický

-

Měrná hustota

NF EN ISO 12185

890

kg/m3

Kinematická viskozita při 40 °C

NF EN ISO 3104

150

mm2/s

Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku

ISO 2719

< 0

°C

Rozsah teplot ve statickém stavu

-

-25 +1200

°C

Doba schnutí (nepřilepí se prach) při 20 °C

ASTM D 5895

5

"

Tloušťka vlhké vrstvy

Pfundova stupnice

400

µm

Horní nečistoty 25 µm

 FMTS 791,3005

 0

nb/ml

Obsah vody

NF EN 6296

0,0

%

Obsah rozpouštědel CMR

-

0

%

Obsah chlóru

CG/MS

0

%

Obsah aromatických látek

CG/MS

0

%

 

PŘEDSTAVENÍ

Sprej 520 ml

Ochranný sprej s vysokým obsahem (Hex)NB chrání proti přilnavosti rozstřiků svarového kovu a strusky pro MIG, MAG, laserové a plazmové svařování. Tepelná ochrana do 1 200 °C. Ochranný svařovací sprej s nitridem bóru. Chrání proti přilnavosti rozstřiků svarového kovu. Chrání proti přilnavosti rozstřiku při svařování. Vhodný pro svařování metodou MIG, MAG, svařování plazmou, laserem. Lak pro velmi vysoké teploty. Lak pro tepelnou ochranu. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE