český Deutsch English Español Francais Polskie Português slovenský
iBiotec aérosol AS 1200 NB lakier z azotkiem boru do zastosowań w spawalnictwie zapobiegajacy rozpryskom spawalniczym
Last update: 2022/07/12 10:13

LAKIER Z AZOTKIEM BORONU (Hex) NB

ŚRODEK STOSOWANY PODCZAS SPAWANIA, UŁATWIAJĄCY WYJJMOWANIE Z FORMY, STOSOWANY DO OCHRONY TERMICZNEJ

 

 

 

ZASTOSOWANIA

Ochrona przed odpryskami spawalniczymi Środek ułatwiający wyjmowanie z formy Środek smarny

Długotrwałe spawanie z zapobieganiem przywieraniu odprysków spawalniczych Czynności wyjmowania z formy  w wysokiej temperaturze. Wtrysk tworzyw sztucznych Zastosowanie do form szkła prasowanego/dmuchanego Kucie Wytłaczanie aluminium na gorąco. Montaż na gorąco Walcowanie kęsisk w hutnictwie

 

INSTRUKCJA UŻYCIA

Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez kilka chwil. Spryskuj w odległości 10-15 cm od obrabianych części. Oczyść aerozol, rozpylając go przez 3 sekundy, gdy głowica pojemnika zwrócona jest ku dołowi. Utrzymuj pojemnik z aerozolem z dala od rozprysków roztopionego metalu. Nie rozpylaj środka na rozgrzaną lub żarzącą się powierzchnię.

Lakier AS 1200 NB wysycha na podłożach po około 20" od nałożenia, i nadaje się do manipulowania nim po upływie 40".

Po zakończeniu dnia roboczego dokładnie oczyść dysze, aby były gotowe do ponownego uruchomienia następnego dnia. 

Środek niebezpieczny w postaci aerozolu. Przestrzegaj wszelkich środków ostrożności dotyczących stosowania, zwrotów bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu, patrz: karta charakterystyki. Stosowanie wyłącznie do celów profesjonalnych.

 

                         Pobierz kartę techniczną

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

NORMA lub METODA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wygląd

wizualna

 lakier, gładki

-

Kolor

NF M 07.003

ASTM D 156

biały

-

Zapach

olfaktoryczna

wyraźny, charakterystyczny

-

Gęstość objętościowa

NF EN ISO 12185

890

kg/m3

Lepkość kinematyczna przy 40°C

PN-EN 3104

150

mm2/sec

Temperatura zapłonu (przy zamkniętym pojemniku)

PN-EN ISO 2719

<0

°C

Statyczny zakres temperatur

-

-25 +1200

°C

Czas pracy bezpyłowej przy 20°C

ASTM D 5895

5

"

Grubość powłoki mokrej

Skala Pfunda

400

µm

Zanieczyszczenia przekr. 25 µm

 FMTS 791.3005

 0

nb/ml

Zawartość wody

NF EN 6296

0,0

%

Zawartość rozpuszczalnika CMR

-

0

%

Zawartość chloru

CG/MS

0

%

Zawartość substancji aromatycznych

CG/MS

0

%

 

PREZENTACJA

 

Aerozol 520 ml

Lakier o wysokiej zawartości NB (Hex), zapobiegający zarysowaniom, przywieraniu odprysków spawalniczych przy spawaniu MIG, MAG, laserowym, plazmowym. Ochrona termiczna w zakresie do 1200°C. lakier zawierający azotek boru. Spawanie z zapobieganiem przywierania odprysków spawalniczych. Spawanie MIG. Spawanie MAG. Spawanie plazmowe. Spawanie laserowe. Lakier odpowiedni dla bardzo wysokich temperatur. Lakier z ochroną termiczną

 

 

Lakier o wysokiej zawartości NB (Hex), zapobiegający zarysowaniom, przywieraniu odprysków spawalniczych przy spawaniu MIG, MAG, laserowym, plazmowym. Ochrona termiczna w zakresie do 1200°C. lakier zawierający azotek boru. Spawanie z zapobieganiem przywierania odprysków spawalniczych. Spawanie MIG. Spawanie MAG. Spawanie plazmowe. Spawanie laserowe. Lakier odpowiedni dla bardzo wysokich temperatur. Lakier z ochroną termiczną

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE